skip to main content

IFV


Hoe werkt het Gegevenswoordenboek?
U kunt op verschillende manieren een begrip vinden:

 • via de zoekbalk;
 • via de alfabetische lijst;
 • via een groep van bij elkaar horende begrippen.

Een paar tips

 • Voor een ingekorte zoekopdracht kunt u het symbool * gebruiken, zoals in *dier of *patent.
 • Klikt u op een begrip dan ziet u in de rechterkolom de bijbehorende informatie. Natuurlijk de definitie, maar ook bijvoorbeeld waar het begrip is vastgesteld en wanneer. Het begrip ontsluiten binnen uw eigen systemen kan via: ‘Download formaat’.
 • Beweegt u met de cursor over een tekst met een gestippelde onderstreping, dan ziet u instructies over de eigenschap.

Mist u een begrip of definitie, heeft u vragen over de inhoud van het woordenboek of heeft u een suggestie hoe we dit platform kunnen verbeteren? Wij horen het graag!
Geef uw feedback via info@ifv.nl

Veelgestelde vragen (FAQ)
Klik op de vraag om het antwoord te bekijken

 1. Wat is een thesaurus?
 2. Het woord thesaurus is via het Latijn afkomstig uit het Grieks (‘thesauros’) en kan in het Nederlands worden vertaald met schat of woordenschat. Een thesaurus is een lijst van termen (de woordenschat) die door relaties met elkaar zijn verbonden en vaak ook een omschrijving bij zich hebben. Dankzij de relaties kan met behulp van de termen gestructureerd naar informatie worden gezocht. Hier noemen we het ook Gegevenswoordenboek Veiligheid.

 3. Wat betekent SKOS?
 4. Dit gegevenswoordenboek is gebaseerd op SKOS. SKOS staat voor Simple Knowledge Organization System. Het is een uitwisselbaar gegevensmodel (een standaard) voor het delen en linken van systemen voor kennisrepresentatie via het Web.

 5. Ik heb een definitie gevonden, maar wat betekent de informatie in de rechterkolom?
 6. Hier vindt u meer informatie over het begrip. Natuurlijk de definitie zelf, maar ook waar de definitie uit afkomstig is. U vindt hier ook specifieke informatie voor informatiespecialisten. Bijvoorbeeld om een koppeling te realiseren tussen dit gegevenswoordenboek en de eigen applicaties.

 7. Wat is een concept?
 8. Ieder concept in dit gegevenswoordenboek representeert een bepaalde unieke betekenis; een ‘begrip’ dat gebruikt kan worden voor de ontsluiting van collecties. Alle begrippen die tot een concept behoren, kunnen worden gebruikt voor registratie en bij zoekacties omdat ze uiteindelijk allemaal die ene, unieke betekenis representeren, bij elkaar gebracht in het conceptrecord.

 9. Wat betekent 'URI'?
 10. Een URI (Uniform Resource Identifier) is een unieke verwijzing naar een digitaal object. Identificatie aan de hand van een URI maakt interactie met verschillende bronnen van informatie via een netwerk (zoals het World Wide Web) mogelijk. De meest voorkomende vorm van een URI is het uniform resource locator (URL), vaak aangeduid als een webadres.

 11. Waar kan ik de documenten vinden die als bronnen gelden van de definities in het gegevenswoordenboek?
 12. Op www.ifv.nl vindt u middels de zoekbalk de documenten waar in het gegevenswoordenbek naar verwezen wordt.

 13. Waar komt de inhoud van het woordenboek vandaan?
 14. De begrippen en definities worden aangedragen door een aangever online (op de website van het woordenboek) of via een domeinredacteur die dit opgehaald heeft uit het veld en inbrengt in de redactiegroep. Wilt u een begrip of definitie in het woordenboek laten opnemen? Dan kunt u dit doorgeven via de mail .

 15. Wie zit er in de redactiegroep?
 16. De redactiegroep bestaat uit domeinredacteuren, een eindredacteur (voorzitter) en een secretaris. Per domein (brandweer, GHOR/GGD, Bevolkingszorg, IFV) wordt vanuit het veld een domeinredacteur benoemd. Een deskundige die de verantwoordelijkheid heeft om de begrippen uit zijn domein te definiëren en domeinoverstijgende begrippen met de anderen af te stemmen. De domeinredacteur is de verbinding tussen redactiegroep en het veld (domein) en heeft de verantwoordelijkheid om op te halen uit en af te stemmen met zijn/haar domein over wijzigings- en aanvullingsverzoeken van definities. De redactiegroep komt vier keer per jaar bijeen gedurende een dagdeel van vier uur.

  Wij staan open voor uw suggesties en horen het graag als u ideeën heeft hoe het redactieproces te optimaliseren

 17. Kan ik een wijzigingsverzoek indienen of een aanvulling of nieuw begrip doorgeven?
 18. Ja, dat kan zeker. Naast de redactiegroep kan iedereen wijzigingen of aanvullingen doorgeven en nieuwe begrippen aandragen. Wijzigings- en toevoegingsverzoeken worden door de redactiegroep behandeld en over besloten. Via info@ifv.nl kunt u aangeven om wat voor verzoek het gaat. U ontvangt een mailtje terug hoe uw verzoek wordt behandeld en de reactietermijn.

 19. Wie stelt wijzigingen en nieuwe definities vast?
 20. Wijzigingen en nieuw ingebrachte definities worden voorgelegd aan de lectoren van het Instituut Fysieke Veiligheid conform de bestaande processen. De lectoren zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar op de inhoud van kennisdocumenten. Dit geldt ook voor de vast te stellen definities in het woordenboek.

 21. Kan ik zien wat de meeste recente aanpassingen zijn?
 22. De updates worden chronologisch weergegeven op een vast onderdeel op de website.

 23. Hoe vaak wordt nieuwe content toegevoegd?
 24. Het woordenboek kent een updatecyclus van twee keer per jaar, in juni en in november. Leden van de redactiegroep voeren de aanpassingen uit.

  Wanneer een wijziging of toevoeging in het woordenboek van dusdanig belang is dat er niet gewacht kan worden op de reguliere updatecyclus kan er een noodprocedure worden gestart. De wijziging wordt zo snel mogelijk digitaal afgestemd en de betreffende lector zorgt voor verwerking in het woordenboek.

IFV lay-out ontworpen door Hahmo Design

Skosmos versie 2.16-dev