skip to main content

IFV

Content taal

Informatie


TITEL
Woordenboek Veiligheid
DC:CREATOR
IFV
DC:DESCRIPTION
Dit is het woordenboek, ook wel thesaurus genoemd, voor veiligheidsregio's en -partners. U vindt hier vastgestelde definities en afkortingen uit de verschillende domeinen en organisatieonderdelen van veiligheidsregio's.
DC:FORMAT
SKOS
DC:LANGUAGE
Nederlands
DC:PUBLISHER
IFV
DC:RIGHTS
DC:SUBJECT
Bevolkingszorg, Brandweer, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, GGD GHOR, IFV, Incidentbestrijding, Meldkamer, Risicobeheersing, Vakbekwaamheid en kennis
TYPE
INGANGSTERMEN
Woordenboek Veiligheid
URI https://gwbveiligheid.ifv.nl/ifv/nl/page/

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Geprefereerde termen Alternatieve termen Verborgen termen